Agile Factory


Slovníček

Náš slovníček

 • A/P - accounts payable = závazky
  peníze, které je potřeba zaplatit dodavatelům za materiál nebo služby

 • A/R - accounts recievable = pohledávky
  peníze, které máme dostat od našich zákazníků za vystavené faktury

 • B2B - business to business
  zkratka, která označuje, že se jedná o vztah mezi firmami

 • B2C - business to customers
  zkratka, která označuje, že se jedná o vztah firmy s koncovými uživateli

 • BOM - bill of material = kusovník
  soupis všech součástek, které potřebujeme na vyrobení jednoho kusu výrobku nebo polotovaru

 • C/O - customers orders = objednávky zákazníků

 • DBR - drum-buffer-rope = buben-lano-nárazník
  Jedna z metod výdeje materiálu na linku tak, aby byl průtok materiálu firmou co možná nejhladší. Je to jeden z pilířů teorie omezení

 • M/O - manufacturing order = výrobní objednávka (=příkaz k výrobě, =výrobní zakázka)
  Na základě MPS se vytvoří z požadavků na najbližší dobu konkrétní výrobní objednávky. Uvolněním M/O se zároveň alokuje materiál v MRP systémech

 • MPS - main production schedule = hlavní výrobní plán
  hrubý plán sestavený podle požadavků trhu, obvykle sestavovaný na několik měsíců dopředu s ohledem na plánování materiálu

 • MRP - Material Requirements Planning = plánování materiálových požadavků
  MRP je jednou ze základních metod pro výpočet požadavků na materiál tak, abychom byli schopni splnit výrobní plán
  MRP II - Material Resource Planning = plánování materiálových zdrojů
  Novější generace systémů MRP. tato verze je obsažena ve většině velkých podnikových systémů
  MRP potřebuje pro výpočty přinejmenším tyto údaje:
  - MPS - hlavní výrobní plán
  - M/O - výrobní objednávky
  - BOM - kusovníky
  - stav skladu materiálu a polotovarů
  - otevřené P/O - nákupní objednávky
  - informace o položkách jako je dodavatel, dodací lhůta, dodavatelský kód výrobku atd

 • NVA - non-value added = nepřidávající žádnou hodnotu
  jsou to procesy, které nepřidávají zákazníkovi žádnou hodnotu, jde vlastně o plýtvání, některé NVA procesy jsou však vyžadovány zákazníkem nebo například státem, více tady

 • P/O - purchasing  orders = nákupní objednávky
  objednávky, které pošlete dodavateli, ty obsahují mimo jiné objednací kódy položek, požadované množství a termín dodání, způsob dopravy, dohodnutou cenu

 • TOC - theory of constraints = teorie omezení
  Teorie omezení vyvinutá Eli Goldrattem. Je je ucelená filozofie řízení průmyslových podniků, služeb, ale i neziskových organizací. Skládá se z několika částí jako jsou např DBR nebo TP (thinking process). V posledních letech se o ní často mluví a mnohé firmy se snaží zavést alespoň něco z TOC do praxe.

 • VA - Value Added = přidaná hodnota
  proces, který přidává hodnotu zákazníkovi, více tady

 • WIP - work in process = rozpracovaná výroba
  materiál, polotovary a nedokončená výroba v různém stupni dokončení, které se nachází ve výrobní hale
  Z obecnějšího pohledu je to všechno to, co se nachází mezi vstupem a výstupem nějakého procesu - například pokud přijdeme do nemocnice, ženás něco bolí, jsme materiál, když jsme v ordinaci nebo tam ležíme, tak jsme WIP, a jak vyrazíme smerem domů, jsme už hotový a snad i zdravý "výrobek"


 

Agile Factory website připravuje Robert Schlesinger