Agile Factory


Constraint Manufacturing - překlad APICS diskusí

Diskuse o Plus-Minus-Interesting

Od: Steve Holt
Datum: August 16, 2004

Rád bych zde zmínil jednu z metod brainstormingu, kterou používám už hodně let. Přidal bych i původní zdroj, ale už si nemůžu vzpomenout, kde jsem se k tomu vlastně dostal.

Říká se tomu Plus-Minus-Interesting (PMI) nebo Plus-Mínus-Zajímavé. Jde tady o to, že brainstorming rozdělíme na tři části. V každé z nich samozřejmě platí obecná pravidla brainstormingu (jedna myšlenka na každého účastníka, úplné věty atd.) Ale každá z těch tří fází má jiné zaměření.

Během Plus jsou přípustné pouze pozitivní komentáře k tématu. To zastaví na několik okamžiků věčné remcaly, rýpaly a potížisty, takže jejich negativní pohledy na věc nezabíjí kreativitu ostatních účastníků.

Pak následuje fáze Mínus, kdy se všichni snaží ukázat na problémy. Všimněte si, že v první fázi jsme chtěli i po těch, co na všem vidí problemy, aby přišli s dobrým nápadem. A teď v této fázi zase chceme i po těch, co přišli s dobrými nápady, aby se na nich snažili najít jakýkoliv problém nebo slabinu. To znamená, že všichni jsou si rovni a všichni by měli říct jak myšlenku an řešení problému, tak i hledat její slabiny i slabiny nápadů ostatních.

A skutečná hodnota se však nachází až ve třetí fázi nazvané Interesting.
Tady je podstata úkolu v tom dokončit větu: "Kdyby se udělalo toto, pak by bylo zajímavé vědět jestli ..." Tady si všimněte, že v této fázi přichází na řadu nápady, které nejsou ani vyloženě negativní, ani vyloženě pozitivní. Často tyto nápady končí jako nesprávné předpodklady jde o neověřené předpoklady a/nebo odhady toho, jak ostatní budou reagovat.

V mnoha případech, kdy jsem použil metodu PMI, se ukázalo, že skutečný přínos měly až nápady ze třetí fáze.Ty z první a druhé nestály po dalším zkoumání za moc. Přitom se všeobecně má za to, že právě pozitivní nebo negativní nápady jsou přínosem brainstormingových diskusí.

Steve Holt


Od: Jim Bowles
Datumt: August 16, 2004

Tvůrcem PMI je Edward DeBonos.

Argumentuje tím, že když přemýšlíme nad negativními aspekty života, tak v mozku působí chemické reakce, které nám brání myslet pozitivně.

Takže doporučuje myslet prvně pozitivně a až pak negativně.

Použil jsem PMI jako nástroj na odblokování skupinky, kdy jsme diskutovali nové nápady

Také vlastně používáme tento sled PMI při práci s NBR (Negatiev Branch Reservation - jeden z nástrojů Thinking Procesu Teorie omezení), když přemýšlíme nad negativními dopady našeho řešení. Prvně se zabýváme pozitivními dopady a až pak těmi negativními.

Jim Bowles


 

Agile Factory website připravuje Robert Schlesinger